To Thelonious Monk/Horizontal Rhythms
To Thelonious Monk/Horizontal Rhythms
44" x 64" • acrylic on linen • Julio Granda